Zajęcia klubowe w WTZ w okresie od 01.02.2021r. do 31.01.2022r.


Zajęcia klubowe przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności:

1.które były uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia,

2.które znajdują się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszeniedo uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ,

3.są mieszkańcami powiatu gorlickiego.

Zajęcia klubowe prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej.  Odbywają się 2 razy w miesiącu, po 3 godziny w 4 pracowniach WTZ: stolarskiej, plastyczno – ceramicznej, tkacko – hafciarsko – gobeliniarskiej, gospodarstwa domowego/grupie choreograficznej. Istnieje możliwość przechodzenia miedzy pracowniami.

Celem zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu codziennym, społecznym i zawodowym, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczestników zajęć.

Zakres usług zajęć klubowych obejmuje:

  1. usługi o charakterze terapeutyczno – rehabilitacyjnym prowadzone w zorganizowanych formach w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć oraz możliwości WTZ,
  2. działania środowiskowe o charakterze motywacyjnym, integracyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i wspierającym uczestników zajęć,
  3. indywidualne poradnictwo dla uczestników i członków ich rodzin m. in. psychologiczne, uzależnieniowe.
Skip to content