Psychologiczna

Psychologiczna


Podopieczni korzystają z zajęć psychologicznych w formie indywidualnej.

W zależności od potrzeb obiera się różnorodne cele działania.

Do często powtarzających się należy zaliczyć: poprawę i komfort funkcjonowania, poprzez wspieranie samodzielności i samoobsługi oraz wspólne rozwiązywanie codziennych trudności, a także budowanie relacji terapeutycznej opartej na wsparciu i zaufaniu, a tym samym zwiększanie poczucia bezpieczeństwa.

Z wieloma podopiecznymi pracuje się nad poprawą funkcji poznawczych i percepcyjnych, wspiera komunikację lub gotowość komunikacyjną.

Dba się o możliwość odreagowania emocjonalnego, poprzez udzielanie wsparcia i zrozumienia.

Wspólnie dobiera się takie cele, aby były one możliwe do osiągnięcia oraz by przynosiły satysfakcję.
Podstawą pracy jest forma niedyrektywna, odzwierciedlanie funkcjonowania, ale także dialog: rozmowa mająca nieco lepsze możliwości poznawcze.

Skip to content