Logopedyczna

Logopedyczna


Obejmują wszystkich podopiecznych i prowadzone są zwykle w formie indywidualnej. Od możliwości psychofizycznych danej osoby uzależniony jest czas ich trwania i intensywność.

Do celów zajęć logopedycznych zalicza się:

– rozwijanie komunikacji werbalnej zgodnie z możliwościami tak, aby być lepiej rozumianym przez innych w codziennych sytuacjach (poszerzanie zakresu słownictwa biernego i czynnego, poprawa wyrazistości artykulacyjnej, kształtowanie umiejętności posługiwania się mową werbalną w kontaktach z innymi – zarówno na terenie placówki, jak i poza nią)
– w odniesieniu do osób niemówiących – rozwijanie komunikacji bezsłownej poprzez alternatywne sposoby porozumiewania się (gesty i znaki Makaton).

Dodatkowo ważnym aspektem pracy wspomagającej terapię logopedyczną jest:
– usprawnianie narządów artykulacyjnych w sposób bierny (poprzez masaż – integracja odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych metodą S. Masgutowej, terapia sensomotoryczna) i czynny (ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego),

– trening funkcji orofacjalnych (wspomaganie w zakresie gryzienia, żucia, połykania, picia).

Skip to content