Świetlica Socjoterapeutyczna


Świetlica Socjoterapeutyczna

Prowadzimy zajęcia świetlicowe dla podopiecznych, którzy przebywają dłużej placówce.

Przyjmujemy do świetlicy na podstawie wniosku rodzica/ prawnego opiekuna.

Stwarzamy warunki do rozwoju samodzielności i aktywności własnej, umożliwiamy równocześnie regenerację sił fizycznych oraz psychicznych.

Wspomagamy ujawnianie i rozwijanie zainteresowań uczestników zajęć oraz zdolności na miarę ich indywidualnych możliwości.

Skip to content