Niepubliczne Przedszkole Specjalne


Niepubliczne Przedszkole Specjalne w DRO Caritas

Prowadzimy edukację od 3 roku życia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzonym narządem ruchu, słuchu, wzroku, ze spektrum autyzmu oraz innymi.

Przyjmujemy do przedszkola na podstawie ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wniosku rodzica /prawnego opiekuna.

Zapewniamy bezpłatne zajęcia edukacyjne, terapię i pobyt w przedszkolu.

Uczymy poprzez zabawę i doświadczanie w naturalnym środowisku.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i opiekę pielęgniarską.

Prowadzimy specjalistyczne zajęcia z logopedą, fizjoterapeutą, muzykoterapeutą, psychologiem.

Stwarzamy warunki rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań oraz rodzinną atmosferę.

Wykorzystujemy metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (tablety z systemem Mówik).

Posiadamy bogato wyposażoną salę, nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie.

Skip to content