Standardy Ochrony Małoletnich – zmiany w przepisach

Z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające standardy ochrony małoletnich przed przemocą.
 Obowiązek został wprowadzony ustawą z 28.07.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz niektórych innych ustaw. 

Standardy  Ochrony Małoletnich to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko.

Procedury zawarte w Standardach obejmują działania związane ze zgłaszaniem podejrzeń 
oraz podejmowaniem interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa
 ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki lub rówieśników.

W najbliższym czasie w zakładce: "Standardy Ochrony Małoletnich" na naszej stronie internetowej, 
zostaną umieszczone procedury opracowane dla każdej z jednostek oświatowych 
funkcjonujących w ramach DRO Caritas, z którymi należy się zapoznać.


 
Skip to content