Nagroda Primus In Agendo dla naszej Pani Dyrektor

Z wielką radością i dumą, w imieniu całej kadry DRO Caritas,
 serdecznie gratulujemy👏👏👏 Pani Dyrektor Izabeli Marondel, 
otrzymania wspaniałej odznaki honorowej Primus in Agendo - Pierwszy w Działaniu.

 Odznaka przyznawana jest przez ministra właściwego do spraw pracy,
 zabezpieczenia społecznego i rodziny - osobom fizycznym, 
organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania
 lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. 
 
Bardzo cieszymy się i jednocześnie jesteśmy dumni, 
że zaangażowanie, starania i podejmowane przez Panią Dyrektor 
działania w tym właśnie zakresie, zostały docenione i uhonorowane.
🌹🌹🌹
Skip to content