Podsumowanie Działalności Szkoły z realizacji Programu Laboratoria Przyszłości w Niepublicznej Szkole Podstawowej w DRO Caritas w roku szkolnym: 2022/2023

Podsumowanie Działalności Szkoły z realizacji Programu Laboratoria Przyszłości
 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w DRO Caritas w roku szkolnym: 2022/2023

	W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do Programu Laboratoria Przyszłości. 
Została dokonana identyfikacja wizualna w postaci naklejek i plakatu. 
Zakupiony sprzęt został oznaczony. 
W szkole zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi aparatu fotograficznego
 wraz z atrybutami w tym statywu Fancier, przez zaprzyjaźnionego fotografa
 oraz z obsługi drukarki 3D przez informatyka i nauczyciela techniki, 
mającego doświadczenie w pracy z takim sprzętem.

	W ramach Programu realizowane są zajęcia z wykorzystaniem sprzętu w wymiarze trzech godzin tygodniowo
 na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. 
Uczniowie na miarę swoich możliwości zapoznali się ze sprzętem
 i przy jego pomocy wykonywali przygotowane przez nauczycieli zadania. 
W ramach dokumentowania realizacji kalendarium imprez szkolnych 
wykorzystujemy na bieżąco aparat fotograficzny,
 doskonaląc umiejętności obsługi i wykorzystania możliwości tego sprzętu.
 Przygotowując stroiki świąteczne uczniowie poznali możliwości lutownicy Yato
 i pod nadzorem nauczyciela wykonywali drzewka świąteczne
 i inne dekoracje wymagające łączenia materiału w wysokiej temperaturze.

	 Największym zainteresowaniem cieszyła się drukarka 3D  MarkerBot Sketch, 
na zajęcia pokazowe została zaproszona zaprzyjaźniona Szkoła Specjalna Przyspasabiająca  do Pracy. 
Starsi uczniowie z zainteresowaniem obserwowali pracę i możliwości drukarki. 
Za pomocą tego sprzętu wykonano szereg dodatków do dekoracji okolicznościowych 
oraz wydrukowano serduszka na Dzień Rodziny.

	Wykorzystanie sprzętu na bieżąco jest dokumentowane na stronie internetowej szkoły 
wraz z logo programu, z częstotliwością raz w miesiącu od września do czerwca. 
Zamieszczany jest także materiał zdjęciowy,
 na którym widać wykorzystywanie sprzętu lub jego możliwości przez uczniów.
Skip to content