Świąteczne życzenia

W ciszy wigilijnej nocy otwórzmy nasze serca, 

aby Jezus mógł tam wejść ze zbawieniem, radością i pokojem.

Radując się z Jego przyjścia, rozpalmy w sercach miłość,

która pozwoli otworzyć się nam na drugiego człowieka.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a w Nowym Roku towarzyszy nam Boże błogosławieństwo i opieka Maryi.

Serdeczne życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzą wszystkim

Dyrektor DRO Caritas wraz z kadrą i podopiecznymi

 

 

Poniższe zdjęcia prezentują szopkę wykonaną przez instruktora i uczestników

pracowni plastycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w DRO Caritas.

Praca została zgłoszona do konkursu tegorocznej edycji

Gorlickiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w GCK Gorlice.  

 

Skip to content