Akcja edukacyjna oczyszczacza powietrza

W dn. 15 października 2018 r. odbyła się akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem dzieci i kadry DRO Caritas oraz rodziców.
Podczas przedstawienia zaprezentowano  oczyszczacz powietrza przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w DRO Caritas
w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Skip to content