PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca 2018 r. nasi uczniowie wzięli udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu

„Małopolska Marzanna”. Impreza odbyła się na terenie skansenu wsi pogórzankiej

w Szymbarku. Marzanny przygotowane przez uczniów klas IV-VIII prezentowały się

bardzo ładnie. Jedna z nich zdobyła wyróżnienie.

Po krótkiej części artystycznej dzieci i młodzieży wraz z Marzannami przeszły

w kolorowym orszaku nad rzekę Ropę, gdzie Marzanny pod okiem strażaków zostały

spalone na wielkim marzannowym stosie.

Witamy Cię Wiosno

Skip to content