Zajęcia klubowe w WTZ w okresie od 01.02.2022r. do 31.01.2023r.


 

Zajęcia klubowe w WTZ organizowane

w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas w Gorlicach 

w okresie od lutego 2022r. do 31 stycznia 2023r.

Zajęcia klubowe przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. które były uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. które znajdują się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ,
  3. są mieszkańcami powiatu gorlickiego.

Zajęcia klubowe prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej.  Odbywają się 2 razy w miesiącu, po 3 godziny
w 4 pracowniach WTZ: tkacko – hafciarsko – gobeliniarskiej,  stolarskiej, plastyczno – ceramicznej, gospodarstwa domowego. Istnieje możliwość przechodzenia miedzy pracowniami.

Celem zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu codziennym, społecznym
i zawodowym, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczestników zajęć.

Zakres usług zajęć klubowych obejmuje:

  1. usługi o charakterze terapeutyczno – rehabilitacyjnym prowadzone w zorganizowanych formach w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć oraz możliwości WTZ;
  2. działania środowiskowe o charakterze motywacyjnym, integracyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i wspierającym uczestników zajęć;
  3. indywidualne poradnictwo dla uczestników i członków ich rodzinin. psychologiczne, uzależnieniowe.

 

Skip to content