ZADANIA (budżet państwa)

Zajęcia klubowe w WTZ organizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas w Gorlicach


Zajęcia klubowe przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. które były uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuściły warsztat
  w związku z podjęciem zatrudnienia,
 2. które znajdują się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie
  do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii
  w WTZ,
 3. są mieszkańcami powiatu gorlickiego.

Zajęcia klubowe prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej.  Odbywają się
2 razy w miesiącu, po 3 godziny w 4 pracowniach WTZ: stolarskiej, plastyczno – ceramicznej, tkacko – hafciarsko – gobeliniarskiej, gospodarstwa domowego/grupie choreograficznej. Istnieje możliwość przechodzenia miedzy pracowniami.

Celem zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu codziennym, społecznym i zawodowym, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczestników zajęć.

Zakres usług zajęć klubowych obejmuje:

 1. usługi o charakterze terapeutyczno – rehabilitacyjnym prowadzone w zorganizowanych formach w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć oraz możliwości WTZ,
 2. działania środowiskowe o charakterze motywacyjnym, integracyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i wspierającym uczestników zajęć,
 3. indywidualne poradnictwo dla uczestników i członków ich rodzin
  in. psychologiczne, uzależnieniowe,
Skip to content