Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas


Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas

Prowadzimy dzienną rehabilitację zawodową i społeczną dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Przyjmujemy do Warsztatu na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ oraz wniosku uczestnika/rodzica /prawnego opiekuna.

Realizujemy zajęcia terapeutyczne, które pomagają w wykonywaniu czynności życia codziennego i zaradności osobistej oraz przygotowują do podjęcia pracy odpowiadającej możliwościom intelektualnych oraz predyspozycjom.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorów terapii zajęciowej, specjalistę ds. rewalidacji, psychologa, logopedę, asystenta osoby niepełnosprawnej, pielęgniarkę.

Oferujemy zajęcia w pracowniach:

-Stolarskiej;

-Tkacko – hafciarsko – gobeliniarskiej;

-Ceramiczno – plastycznej;

-Gospodarstwa domowego;

-Higieniczno – kosmetycznej.

Posiadamy salę rehabilitacyjną wyposażoną w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.

Dowozimy uczestników na zajęcia własnym samochodem.

Skip to content