Terapia A.Fröhlicha`a

Terapia A.Fröhlicha`a


Jedną z ofert pedagogicznych proponowanych uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest koncepcja stymulacji bazalnej opracowana przez prof. A. Fröhlicha.

Jest to holistyczna koncepcja pracy pedagogicznej, terapeutycznej i pielęgnującej. Jako cel wskazuje maksymalne pobudzenie rozwoju poprzez odpowiednie bodźce środowiskowe, a także doświadczenia wielozmysłowe.

Jest ofertą, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości danego wychowanka, stymulacji wspomagających rozwój jego funkcjonowania osobistego i społecznego, jak też poznawanie i eksplorację najbliższego otoczenia.

Pomaga wyrównać brak własnych doświadczeń życiowych.

Punktem wyjścia jest odkrywanie własnego ciała i jego możliwości.

Dla właściwej realizacji celów stymulacji bazalnej stworzone jest odpowiednie, bezpieczne środowisko sprzyjające nabywaniu doświadczeń.

W środowisku tym charakterystyczne i ważne miejsce stanowi „nisza” – niewielka oddzielona przestrzeń, miejsce relaksacji tworzące poczucie bezpieczeństwa, ale także strefa do podejmowania aktywności własnej.

Zapewnione są odpowiednie pomoce
 do stymulacji oraz pobudzania aktywności własnej, tzw. „świat bazalny”.
Stosowana w pracy z wychowankami komunikacja bazalna, dostosowując się do indywidualnych możliwości oraz potrzeb (wspólny poziom spotkania) wykorzystuje przede wszystkim niewerbalne środki wyrazu.

Budowana jest określona struktura kontaktów z danym wychowankiem, co ułatwia mu dostrzeżenie komunikatu i nawiązanie relacji.

Struktura wspomagania bazalnego obejmuje:

stymulację indywidualną,

stymulację w grupie,

udział w zajęciach integracyjnych,

uczestnictwo w wydarzeniach dnia codziennego.

Uwzględnienia okresy relaksacji/wypoczynku, występujące naprzemiennie z czasem zajęć.

 

Skip to content