Ruchowa

Terapia ruchowa


Rehabilitacja grupowa, poszerzona jest o elementy gimnastyki, co w widoczny sposób zwiększyło sprawność ruchową uczestników zajęć.

Ćwiczenia ogólnousprawniające na sprzęcie rehabilitacyjnym wykonywane w sali gimnastycznej, gry i zabawy z piłką oraz ćwiczenia z przyrządami gimnastycznymi wzmacniają następujące cechy:

współzawodnictwo,

działanie w zespole,

zasady fair – play,

chęć wygrywania,

poczucie sprawstwa i zwycięstwa w rywalizacji sportowej,

co skutkuje zwiększeniem poczucia własnej wartości.

Fizjoterapeuci kładą duży nacisk na ćwiczenia z zakresu motoryki małej przy użyciu sprzętu do terapii manualnej.

Poprawa sprawności w tym zakresie powoduje zwiększenie skuteczności pozostałych terapii, wpływają także korzystnie na wykonywanie czynności samoobsługowych.

W ramach rehabilitacji prowadzi się hydroterapię (WTZ) oraz ćwiczenia poprawiające orientację w przestrzeni, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa przy poruszaniu się w pracowniach, na terenie placówki i poza nią (wycieczki, spacery).

Skip to content