Komunikacja

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA (AAC)


KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA (AAC)

 

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) to wszelkie sposoby umożliwiające osobom ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi przekazywanie i odbieranie komunikatów. Terapię z zastosowaniem AAC prowadzi się:
– podczas indywidualnych zajęć z logopedą (gdzie ma miejsce: diagnoza w zakresie możliwości komunikacyjnych, dobór najlepszej ze względu na możliwości i potrzeby konkretnego wychowanka metody, systematyczna nauka danego systemu, tworzenie książki do komunikacji, praca nad rozwojem systemu językowego z użyciem wspomaganych i alternatywnych metod komunikowania się),
– w toku codziennych zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych ( wykorzystanie znanych i stosowanych przez podopiecznych symboli lub gestów, wykorzystanie różnorodnych programów komputerowych),
– w naturalnych sytuacjach społecznych (podczas posiłków na stołówce, na spacerach, wycieczkach, imprezach integracyjnych),

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji stosowane w Placówce:

Program językowy Makaton
„MÓWIK”
Komunikatory
myGaze Assistive 2

W celu ułatwienia uczniom lokalizacji poszczególnych pomieszczeń na terenie ośrodka (tj. jadalnia, szatnia, klasy, sala rehabilitacyjna, sekretariat, gabinet Pani Dyrektor) są one opisane przy pomocy znaków oznaczających ich funkcję i przeznaczenie.

Skip to content