STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH


Z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy prowadzające standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Obowiązek został wprowadzony ustawą z 28.07.2023 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. 

Standardy  Ochrony Małoletnich to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne
 i przyjazne dziecku środowisko.

Procedury zawarte w Standardach obejmują działania związane ze zgłaszaniem podejrzeń oraz podejmowaniem interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka
 lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki lub rówieśników.

W zakładce: "Standardy Ochrony Małoletnich" zostały umieszczone procedury opracowane dla każdej z jednostek oświatowych funkcjonujących w ramach DRO Caritas, z którymi należy się zapoznać.

Skip to content