KONKURS PLASTYCZNY


REGULAMIN I EDYCJI

WIOSENNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

INTEGRACYJNEGO DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY Z GORLIC I ZIEMI GORLICKIEJ 

Gorlice – Miasto Światła w tradycji i nowoczesności

– 200 lat Ignacego Łukasiewicza”

CELE KONKURSU:

-Arteterapia – Terapia Sztuką,

-kultywowanie pamięci wielkiego rodaka, wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza,

-rozwijanie uzdolnień artystycznych,

-integracja dzieci i młodzieży,

-promocja miasta Gorlice i regionu gorlickiego.

OGŁOSZENIE KONKURSU:

Organizator konkursu ogłasza konkurs poprzez publikację na stronie internetowej ośrodka www.drocaritas.pl

oraz Urzędu Miejskiego w Gorlicach

https://www.gorlice.pl/pl/220/12686/%E2%80%9Egorlice-%E2%80%93-miasto-swiatla-w-tradycji-i-nowoczesnosci-%E2%80%93-2-lat-ignacego-lukasiewicza%E2%80%9D.html

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Uczestnicy konkursu: dzieci z Miejskich, Niepublicznych Przedszkoli, uczniowie Miejskich Zespołów Szkół, uczniowie Szkół Specjalnych.

2. Tematyka: Gorlicka lampa naftowa widziana oczami dzieci i młodzieży dawnej i dziś, mile widziane efekty świetlne oraz elementy architektury regionalnej.

3. Technika: forma przestrzenna 3D technika dowolna format (szer., gł., wys.) 30 cm x 30 cm x 50 cm, bądź praca plastyczna w formacie A3, (rysunek, malarstwo, kolaż).

4. Kategorie prac:

-Kategoria I – przedszkola

-Kategoria II – szkoły podstawowe

-Kategoria III – przedszkola i szkoły specjalne

5. Każda placówka może dostarczyć do 5 prac.

6. Praca musi zawierać opis z następującymi informacjami:

-Tytuł pracy

-Imię i nazwisko autora, wiek

-Placówka, adres, telefon, e –mail

7. Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany dostarczyć oprócz pracy konkursowej, Kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) i Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystywanie wizerunku niezbędne do udziału w Konkursie (załącznik nr 2).

8. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność DRO Caritas w Gorlicach.

9. Koordynator konkursu – Danuta Żyrkowska, Wacław Gabryel.

TERMINARZ:

1.Podpisane prace wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku prosimy dostarczyć lub przesłać do 16 maja 2022r. na adres:

Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Caritas, ul. M. Konopnickiej 21,
38-300 Gorlice, tel. 18 3535160, email:
sekretariatdro.caritas@interia.pl

2. Planowany termin ogłoszenia wyników to czerwiec 2022r., o czym poinformujemy
w odrębnym zaproszeniu.

OCENA I NAGRODY:

1.Komisja dokona oceny prac w oparciu o poziom artystyczny, estetykę wykonania, pomysłowość.

2.Na zwycięzców czekają nagrody.

3.Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy pamiątkowe.

Skip to content