Dom

DOM REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY CARITAS W GORLICACH- -DOM W KTÓRYM NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ


Dom to najbardziej trafne określenie dla naszej placówki, która mieści się w Gorlicach.

Trafiają tu dzieci bardzo małe, niekiedy nawet niespełna trzyletnie i zostają bardzo długo.

Najstarsza podopieczna ma obecnie 48 lat. Dzieje się tak dlatego, że pod nazwą Dom kryje się przedszkole, szkoła podstawowa, grupy rewalidacyjno-wychowawcze i warsztaty terapii zajęciowej.

Historia DRO zaczęła się w 1991 roku, kiedy to śp. Ksiądz Dziekan Józef Micek wraz z grupą rodziców i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych postanowili przygotować miejsce, które będzie „drugim domem” dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy potrzebują więcej troski, miłości, czasu i sprzętu.

W miejscu tym dzieci i młodzież niepełnosprawna miała się uczyć, poznawać świat i zdobywać doświadczenia. Tak było wtedy i tak jest do dzisiaj.

Dom Caritas powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Najbardziej znaczącymi postaciami w tym okresie byli: założyciel ks. Józef Micek i siostra Stanisława Bochenek. Jak pisał ówczesny Dziennik Polski „…dar ludzkich serc zainaugurował swoją działalność 14 września 1991 r. w sobotę” z udziałem ks. bp. dr Jana Styrny z Tarnowa.
Działalność Domu od początku wspierał Zarząd Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz obecny ks. Dyrektor Stanisław Słowik, który, gdy pojawiały się trudności zawsze znalazł rozwiązanie, aby Dom jak najlepiej mógł realizować swoje zadania.

Pierwszą kierowniczką Domu była siostra Stanisława Bochenek, a kolejnymi dyrektorami Joanna Kozłowska, Marek Gryboś, a od stycznia 2001 r. Izabela Marondel.
Pierwszym miejscem pracy nowej placówki Caritas Diecezji Rzeszowskiej był „drewniany dworek” przy ul. 11-go Listopada 50 w Gorlicach. Znajdowała się tam kuchnia, jadalnia, sale zajęciowe oraz piękny ogród z altanką, gdzie dzieci mogły bawić się na świeżym powietrzu.

Pierwszym samochodem, który wielu podopiecznych pamięta do dziś, była czerwona Nysa. Potem jeszcze przez wiele lat każde kolejne auto nazywane było przez wychowanków „nyską”.
Praca w Domu ruszyła pełną parą. Ćwiczenia ze specjalistami, zabawa i nauka wypełniały całe dnie. Podopieczni, opiekunowie i wychowawcy stali się „jedną rodziną” osób obdarzających się nawzajem radością i miłością. Wychowankowie brali też udział w spartakiadach oraz turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez inne placówki.

Na przestrzeni lat budynek Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Caritas ulegał metamorfozie – od malutkiego, drewnianego dworku do dużego, nowoczesnego budynku mieszczącego wiele sal i gabinetów specjalistycznych.

Pani Dyrektor Izabela Marondel, wykazując się ogromnymi zdolnościami organizacyjnymi, cierpliwością i determinacją w dążeniu do celu, dokonywała istotnych zmian w zasobach funkcjonowania Domu. Za swoją działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej została w 2012 r. uhonorowana statuetką Miłosierny Samarytanin.

Wraz ze zmianą wizualną ośrodka wzrastała ilość podopiecznych i kadry. Dzięki ciągłemu doszkalaniu rosła jakość pracy oraz zakres oferty edukacyjno-terapeutycznej.
Obecnie w DRO Caritas w Gorlicach funkcjonuje: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna: I i II etap edukacyjny, pięć grup rewalidacyjno-wychowawczych oraz 5 pracowni w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej (stolarska, tkacko-hafciarsko-gobeliniarska, ceramiczno-plastyczna oraz gospodarstwa domowego i higieniczno-kosmetyczna). Proces edukacyjno-terapeutyczny wspierany jest przez specjalistów: psychologów, logopedów, surdopedagoga, tyflopedagogów, fizjoterapeutów, muzykoterapeutę, socjoterapeutę oraz okresowo instruktorów choreoterapii i dogoterapii.

Ze względu na to, iż podopieczni trafiające do ośrodka często potrzebują specjalistycznej opieki medycznej, pracują tu także dwie pielęgniarki. Szczególnie istotną rolę odgrywają fizjoterapeuci, którzy pracują nad usprawnieniem ruchowym dzieci i młodzieży.
W DRO Caritas funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców, która służą im pomocą w razie potrzeby.

Dzięki ich pracy, niektórzy uzyskują wyższą sprawność ruchową, a inni, mimo postępującego regresu i deficytów, utrzymują ją dłużej. Obecnie z różnych form pracy Domu korzysta 62 podopiecznych. Istotną rolę w pracy Domu Caritas odgrywa nauka poprzez zabawę oraz terapię AAC.

Prężnie działające uczniowsko-nauczycielskie koło teatralne pozwala przygotować interesujące oprawy do okolicznościowych imprez, ale też umożliwia odgrywanie ról. Przeżywając sukces na scenie wychowanek widzi radość w oczach odbiorców i zyskuje motywację do dalszej pracy. Wspólna praca staje się zabawą, poprzez którą jej uczestnicy rozwijają kompetencje społeczne.

Ciekawą formą pracy jest arteterapia, podczas której podopieczni między innymi korzystają z różnych technik plastycznych. Innym rodzajem aktywności dzieci i młodzieży jest wspólne muzykowanie. Kilka lat temu powstał zespół uczniowsko-nauczycielski, który czynnie uczestniczy w przygotowaniu oprawy muzycznej do imprez religijnych i kulturalnych. Innowacyjną metodą pracy jest nauczanie obserwacji świata poprzez kliszę obiektywu.

W ramach spotkań z kulturą wychowankowie często uczestniczą w różnych wydarzeniach: zwiedzają wystawy muzealne, biorą udział w koncertach i przedstawieniach, a także innych ciekawych wydarzeniach rozrywkowych. Chętnie poznają historię regionu, zwiedzając skanseny, muzea, itp. Niektóre imprezy odbywają się cyklicznie, ale niezmiennie dostarczają dzieciom i młodzieży wiele radości. Są to: mikołajki, jasełka, ubieranie choinki, spotkanie z kolędą, stół wielkanocny.

Życie religijne Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Caritas jest zgodne z kalendarzem liturgicznym. Odbywają się: msze św., coroczne rekolekcje wielkopostne, nabożeństwa drogi krzyżowej, rekolekcje filmowe, nabożeństwa różańcowe i majowe, uroczystość I Komunii Świętej. Wychowankowie mają możliwość przystępowania do spowiedzi. Uroczystości religijne wzbogacone są formami wzmacniającymi ich przeżywanie, np. prezentacjami, przedstawieniami, pantomimą.

„Dom, w którym najważniejsza jest miłość” stał się też domem, w którym można znaleźć wsparcie, fachową pomoc oraz bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju dla każdego, nawet najbardziej niepełnosprawnego wychowanka.
Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Caritas w Gorlicach w 2016 roku obchodził 25-ciolecie istnienia. Przez cały ten czas starał się i stara się nadal sprostać wciąż narastającym potrzebom środowiska.

Skip to content