Majówka przy figurce Matki Bożej w DRO Caritas

"Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki! . . ."

Rozpoczął się piękny miesiąc maj, w którym szczególnie czcimy Matkę Bożą.
W dniu 10 maja podopieczni wraz z kadrą naszego domu, zgromadzili się przy figurze Maryi w ogrodzie, 
aby podtrzymywać piękną tradycję śpiewania Litanii Loretańskiej przy kapliczkach.
Przy akompaniamencie gitary, wybrzmiały słowa pięknej modlitwy i śpiewanych pieśni Maryjnych.

Matko łaski Bożej . . .
Panno wsławiona . . .
Królowo rodzin - módl się za nami!

 
Skip to content