Listy do św. Mikołaja

Każdego roku, kiedy zbliża się grudzień, wszyscy oczekują 
na wyjątkowego gościa – świętego Mikołaja,
 który obdarowuje nas miłymi upominkami. 
Dzieci i młodzież z DRO Caritas, przygotowały piękne listy,
 w których wyraziły swoje marzenia i zaprosiły świętego do naszej placówki. 
Towarzyszyły temu pozytywne emocje, związane z radością oczekiwania na prezenty.   
Święty Mikołaju, czekamy na Ciebie z niecierpliwością!
Skip to content