Laboratoria Przyszłości – DRO Caritas w hołdzie obrońcom niepodległości naszej Ojczyzny

15 listopada dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół: 
podstawowej i przysposabiającej do pracy, uczestniczyli   
w zajęciach patriotycznych w terenie. 
Odwiedziliśmy cmentarz wojskowy nr 91 z I wojny światowej. 
Po krótkiej modlitwie zapalono znicze.
Dodatkowym aspektem tej wyprawy była możliwość wykonania
 przez dzieci i młodzież pięknych zdjęć w jesiennej scenerii,
 przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego
 w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.
Skip to content