INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUCZANIA ZDALNEGO PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W DRO CARITAS

       W związku z zaistniałą sytuacją i zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się pandemii, zgodnie z wytycznymi kuratorium,

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Caritas, wychodzi do dzieci przedszkolnych,

uczniów szkół oraz wychowanków z propozycją zdalnego nauczania, to znaczy do przesyłania materiałów edukacyjnych,

terapeutycznych oraz wsparcia w formie: konsultacji i informacji dotyczących aktualnej sytuacji.

Konsultacje mają na celu indywidualizacje oraz instruktaż, co do możliwości wykorzystania materiałów dla poszczególnych uczniów.

 

  • Materiały i linki do ich pobrania, są dostępne przez internet drogą email;
  • W godzinach od 8.00 do 14.00 nauczyciele, wychowawcy oraz inni specjaliści pełnią dyżur telefoniczny aby rodzice mieli możliwość dostępu do informacji i pomocy

podczas pracy z dzieckiem w domu;

  • W razie braku możliwości kontaktu email, po uzgodnieniu telefonicznym wybrane materiały mogą być przesłane drogą pocztową.

      W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz zachęcamy rodziców do pracy w domu.

     Życzymy aby ten trudny czas jak najszybciej przeminął.

z poważaniem

Dyrekcja i grono pedagogiczne Domu Caritas

Skip to content