Aktualności

 • Kiermasz świąteczny

  Dyrektor Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Caritas w Gorlicach zaprasza na kiermasz ozdób mikołajkowych, adwentowych i świątecznych w pierwszą niedzielę adwentu tj. w dn. 02 grudnia 2018r. Kiermasz odbędzie się na Placu Kościelnym Bazyliki Mniejszej w Gorlicach od godz. 7.00. Symboliczna cegiełka będzie przeznaczona na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z naszego Ośrodka.

  Czytaj
 • Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

  Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Caritas podobnie jak większość szkół i innych placówek, mocno zaangażował się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Wykonaliśmy szereg dekoracji o charakterze patriotycznym. Były uszyte i wyklejone flagi narodowe, którymi udekorowano szkołę i sale zajęciowe. Wzięliśmy także udział w inicjatywie miasta „Żywa flaga” oraz biciu rekordu 9 listopada o godzinie 11.11 w […]

  Czytaj
 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 28.02-02.03.2018 r.

  W naszym Ośrodku oprócz edukacji, rehabilitacji i terapii rozwija się życie duchowe. Od ponad 18-tu lat co roku  odbywają się rekolekcje skierowane do dzieci przedszkolnych, szkolnych, WTZ, kadry i rodziców. Ksiądz  rekolekcjonista Ryszard Nowak od wielu lat nie tylko prowadzi nauki rekolekcyjne, ale tez pomaga poprzez  sakrament spowiedzi, rozmowy, a w ostatnim dniu w czasie […]

  Czytaj
 • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

  21 marca 2018 r. nasi uczniowie wzięli udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu „Małopolska Marzanna”. Impreza odbyła się na terenie skansenu wsi pogórzankiej w Szymbarku. Marzanny przygotowane przez uczniów klas IV-VIII prezentowały się bardzo ładnie. Jedna z nich zdobyła wyróżnienie. Po krótkiej części artystycznej dzieci i młodzieży wraz z Marzannami przeszły w kolorowym orszaku nad rzekę […]

  Czytaj
 • Cykl Dróg Krzyżowych

  W czasie Wielkiego Postu w naszym Ośrodku odbywały się Drogi Krzyżowe. W nabożeństwach brali udział wszyscy podopieczni przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej, WTZ oraz kadra. Każda Droga Krzyżowa miała inny charakter, aby jak najgłębiej przeżyć mękę i śmierć Pana Jezusa. Pierwsza Droga Krzyżowa była opatrzona hasłem: „Wielki Post czasem zdejmowania masek”, której głównym celem było […]

  Czytaj

Od inicjatywy do realizacji, czyli historia DRO "Caritas" w Gorlicach

16 sierpnia 1991 roku ks. bp dr Jan Styrna z Tarnowa erygował Dom Opieki dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym im. ks. Bronisława Świeykowskiego. Uroczystość otwarcia odbyła się miesiąc później 14 września. 25 marca 1992 roku bullą Jana Pawła II z części Diecezji Przemyskiej oraz Tarnowskiej powstała Diecezja Rzeszowska, której bp Ordynariuszem został ks. Kazimierz Górny. Dnia 25 maja 1992 roku podpisując dekret bp Ordynariusz powołał do życia CARITAS Diecezji Rzeszowskiej, której dyrektorem mianował ks. Stanisława Słowika. Decyzją Urzędu Rady Ministrów zatwierdzono i nadano jej osobowość prawną. Otworzenie Ośrodka było trafną decyzją, ponieważ po niespełna roku jego działalności okazało się, że potrzeby środowiska są o wiele większe i należy poczynić starania o wynajmem drugiego budynku. Zabiegi ks. Micka w tym kierunku zostały uwieńczone sukcesem – dnia 31 grudnia 1992 roku podpisano umowę wynajmu budynku przy ulicy M. Konopnickiej 21. Rozpoczęto adaptację budynku oraz przystosowanie go do potrzeb i możliwości dzieci upośledzonych umysłowo i fizycznie. W pracach czynny udział brali rodzice podopiecznych. Wydzielone zostały 3 pomieszczenia spełniające funkcje sal lekcyjnych, jedną salę przystosowano do potrzeb rehabilitacji ruchowej, w jednej z łazienek wybudowano wannę rehabilitacyjną do masażu wodnego. Mniejsze pokoje zostały przeznaczone na pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz lekarsko – psychologiczne. Wydzielono też kuchnię z zapleczem oraz stołówkę. Uroczyste otwarcie drugiego Domu odbyło się 1 marca 1993 roku. Do budynku przy ulicy M. Konopnickiej 21 przeniesieni zostali podopieczni uczący się w klasach życia oraz grupa rewalidacyjno – opiekuńcza. Starsi podopieczni, którzy otrzymali pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej pozostali w Domu przy ulicy 11 Listopada 50, gdzie prowadzone były zajęcia warsztatowe przy współpracy Meblarskiej Spółdzielni Inwalidów „Cel”. 17 stycznia 2001 roku dzięki staraniom wielu osób zostały otwarte Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 20 niepełnosprawnych osób w wieku od 18 do ponad 40 roku życia. Ks. bp Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał uroczystego poświęcenia pomieszczeń WTZ oraz figurki Matki Bożej usytuowanej przed budynkiem. Ponieważ zajęcia odbywały się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 2 km,co znacznie utrudniało ich prowadzenie, 25 lutego 2003 roku do użytku oddano nowy segment dydaktyczny, gdzie umieszczono Niepubliczne Przedszkole Specjalne, Niepubliczna Szkołę Specjalną oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną. Uroczystego poświęcenia dokonał bp Ordynariusz Kazimierz Górny.